2421062476 ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 88, Βόλος hchariotaki@gmail.com

 

Φωτογραφίες


 

Εργασίες στην ΑΓΕΤ Ηρακλής - Βόλος

1) Εγκατάσταση DEBALER - Μηχάνημα Επεξεργασία & Μεταφοράς Βιομάζας

 

 

2) Κατασκευή Οικίσκου από Πάνελ για τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

 

 

3) Κατασκευή και τοποθέτηση παταριού επιθεώρησης και σωνηνογραμμής μεταφοράς βιομάζας

 

 

4) Μηχανολογική Συντήρηση Μονάδας Ψυγείου

 

 

5) Κατασκευή και τοποθέτηση παταριών επιθεώρησης

 

 

6) Κατασκευή και τοποθέτηση δικτύου αμμβνίας και τοποθέτηση δεξαμενής αμμωνίας

 

 

7) Μηχανολογική συντήρηση μεταφορικών κοχλιών

 

 

8) Μηχανολογική συντήρηση αναβατήρων

 

 

9) Κατασκευή και τοποθέτηση σωληνογραμμών αεροστασίου - ενίχυση οροφής υπογείου

 

 

10) Μηχανολογική συντήρηση μύλων άλεσης τσιμέντου

 

 

11) Κατασκευή - Επισκευή Hopper ταινιοδρόμων

 

 

12) Τοποθέτηση Πλαγιοκάλυψης - Κάλυψη Αποθήκης - Ενίσχυση Δοκίδων Στέγης

 

 

13) Κατοχή φορτηγού και κλάρκ

 

 

Διάφορες Φωτογραφίες